clear

تنظیمات قالب

         
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me

پکیج جامع آموزش نصب و اجرای شبکه توزیع برق

محصولی که پیش روی شماست حاصل چندین ماه تصویر برداری و انجام پروسه های خاص خود می باشد که برای اولین بار در ایران انجام شده است .در تهیه این محصول از تجارب کارشناسان و مهندسین و همچنین چندین شرکت پیمان کاری بزرگ برق استفاده شده است...

خرید محصول +

فیلم آموزش جامع S7 و PLC S5

در این فیلم آموزشی که بیش از 10 ساعت می باشد سعی شده است plc از تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد ، در فیلم های مشابه تنها آموزش های مربوط به نرم افزار ارائه می گردد اما در این بسته آموزشی علاوه بر آموزش کامل نرم افزار های plc s7 وplc s5 و برنامه نویسی آنها به بخش سخت افزار ...

خرید محصول +

 

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (psc-2009)

 • تحليل و تصحيح اثر نمكهاي كلرايد روي اندازه گيري اكسيژن مورد نياز شيميايي در پساب هاي شور نيروگاهي با روش رفلاكس بسته بوسيله دي كرومات پتاسيم

  اكسيژن مورد نياز شيميائي يكي از مهمترين پارامترها جهت اندازه گيري ميزان آلودگي در پساب ها مي باشد و اندازه گيري دقيق و صحيح آن از اهميت زيادي برخوردار است. از مهمترين عوامل ايجاد مزاحمت و تداخل در اندازه گيري ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي، به دو دسته اصلي كلرايد ها و نيتريت ها مي توان اشاره كرد. نمك هاي كلره يا كلرايد ها در اندازه گيري اكسيژن مورد نياز شيميايي در روش رفلاكس با دي كرومات پتاسيم، به علت واكنش با يون دي كرومات، و توليد نمك Cr2(SO4) باعث بوجود آمدن خطاي مثبت ،بسيار زياد، در نتيجه آزمون خواهند شد.معمولاً براي حذف كلرايدها و اندازه گيري دقيق از روش هاي متفاوتي استفاده مي شود كه هر كدام مستلزم صرف هزينه هاي بسيار و استفاده از مواد شيميايي حاوي فلزاتي چون جيوه و نقره خواهد بود، كه اين عوامل جدا از هزينه هاي آن، به نوبه خود براي محيط زيست بسيار خطرناك هستند . از آنجايي كه در اكثر نيروگاه ها به خصوص نيروگاه هاي مستقر در مناطق خشك و كم آب گرمسيري، پساب هاي شور هم جزء پساب هاي توليدي مي باشند، يافتن روشي براي حذف اثر كلرايد ها، جهت اندازه گيري اكسيژن مورد نياز شيميايي، امري ضروري به نظر مي رسد


  حجم: 215 KB
  رمز: www.power2.ir
  تعداد صفحات: 8
  نوع فایل: pdf
  • بررسي و تعيين ارتباط شدت ميدان هاي مغناطيسي با سلامت كاركنان شاغل در يكي از نيروگاههاي كشور

   ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي يكي از عوامل زيان آور محيط كار در نيروگاهها ، خطوط انتقال نيرو، سيمهاي الكتريكي و تجهيزات الكتريكي بوده كه در تماسهاي حاد بر روي سلامت و بهداشت انسان اثرات مضر دارد. اين مطالعه با هدف تعيين عوارض بهداشتي ناشي ازتماس مزمن با ميدانهاي مغناطيسي در يكي از نيرو گاههاي توليد برق انجام گرفته است . روش بررسي: در اين مطاله مقطعي دو گروه نمونه به صورت گروه مورد وشاهد انتخاب گرديد . ابتدا ميدان مغناطيسي اندازه گيري گرديد و سپس با انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي، اطلاعاتي در زمينه شمارش سلولهاي خوني، فشار خون ، ضربان قلب و...از 30 كارگري كه تمام زمان كار خود را در معرض ميدان مغناطيسي ايستا سپري مي كردند و 32 نفر كارگر كه هيچ كدام تماسي نداشتند، جمع آوري شد. و در نهايت تجزيه و تحليل اماري بر روي داده ها صورت گرفت.


   حجم: 161 KB
   رمز: www.power2.ir
   تعداد صفحات: 6
   نوع فایل: pdf
   • شناسايي و ارزيابي خطرات بخش شيميايي نيروگاه سيكل تركيبي يزد با استفاده از تكنيك مطالعه عمليات و خطر (HAZOP)

    زمينه وهدف:امروزه تكنيك "مطالعه عمليات و خطر " به عنوان يك شيوه تيمي وچند تخصصي، يكي از دقيق ترين روشهاي شناسايي خطر محسوب و به طور گسترده اي در صنايع مختلف به ويژه صنايع شيميايي، پالايشگاه، پتروشيمي، متالوژي، داروسازي استفاده مي شود. روش بررسي:با استفاده از اين تكنيك بخش شيمي نيروگاه توليد برق مورد واكاوي ايمني قرار و خطرات مهم فرآيند و مشكلات عملياتي مورد شناسايي و ريسك آنها نيز محاسبه گرديد. يافته ها: نتايج اين مطالعه منجر به شناسايي 126 انحراف ، با علتها و پيامدهاي متفاوت گرديد . 10.4 % از انحرافات در طبفه غير قابل قبول و 35.7 % از انحرافات در رده نامطلوب قرار گرفتند.


    حجم: 282 KB
    رمز: www.power2.ir
    تعداد صفحات: 9
    نوع فایل: pdf
    • ارزيابي اثرات محيط زيستي نيروگاه هاي گازي 1 و 2 زنجان

     هدف پژوهش حاضر ارزيابي اثرات حاصل از اجراي نيروگاه هاي گازي 1 و 2 زنجان با ظرفيت 1000 مگاوات، بر محيط زيست منطقه مي باشد. محل پيشنهادي جهت اجراي اين پروژه در زميني به مساحت حدود 100 هكتار در فاصله 75 كيلومتري غرب شهر زنجان واقع شده است. بر اساس پروژه هاي مشابه و منابع تخصصي و فني اقدام به شناسايي ريز عوامل محيطي و ريز فعاليت هاي پروژه در مراحل اجرا و بهره برداري گرديد. براي بررسي اثرات محيط زيستي حاصل از اجرا و عدم اجراي پروژه در محيط زيست منطقه مطالعاتي، از روش هاي چك ليست ساده و ماتريس تعاملي لئوپولد تعديل شده استفاده گرديد. با توجه به بررسي ها و نتايج حاصل از تكميل ماتريس ارزيابي در دو فاز ساختماني و بهره برداري مشاهده گرديد كه پروژه فاقد اثرات منفي با شدت تخريب زياد و بسيار زياد مي باشد. بنابراين با توجه به اين كه مجموعه موارد مخرب و بسيار مخرب پايين تر از 50 درصد اثرات است، اجراي پروژه با اعمال طرح هاي بهسازي تاييد مي گردد. در نهايت روشهاي كاهش و كنترل اثرات و پيامدهاي منفي به تفكيك مراحل ساختماني و بهره برداري ارائه و برنامه هاي پايش و مديريت محيط زيست تدوين گرديد


     حجم: 273 KB
     رمز: www.power2.ir
     تعداد صفحات: 10
     نوع فایل: pdf
     • تارزيابي منافع زيست محيطي منابع توليد پراكنده و مقايسه هزين ه توليد آنها با نيروگاههاي حرارتي با در نظر گرفتن تأثير آلودگي توليدي بر سلامتي انسان

      گسترش حضور منابع توليد پراكنده در سطح شبكه هاي توزيع نتيجه مستقيم پيشرفت تكنولوژي و بحرانهاي انرژي در دنيا است. در حال حاضر، استفاده از منابع تجديدپذير انرژي و سيستمهاي پر بازده توليد برق (توليد همزمان حرارت و برق (CHP به سرعت و در تمام دنيا در حال گسترش است. با اين وجود، حضور سيستمهاي بهره برداري و مديريتي سنتي در صنعت باعث عدم درك صحيحي از منافع توليد پراكنده شده است. مخصوصاً در حوزه محيط زيست، به واسطه سياستهاي نادرست انتخابي، اين امر باعث عدم استفاده از منافع زيست محيطي منابع توليد پراكنده شده است . در اين مقاله، شاخص هايي براي ارزيابي منافع زيست محيطي توليدات پراكنده معرفي شده است . علاوه برآن، يك روش رياضي براي محاسبه دقيقتر هزينه هاي توليد برق از منابع تجديدپذير بر مبناي شاخص هاي زيست محيطي معرفي شده ارائه شده است. در اين روش براي آلاينده هاي محيط زيست با توجه به اثرات مخرب هر يك از آنها ارزش منفي در نظر گرفته شده و هزينه هاي ناشي از انتشار آنها به عنوان هزين ههاي اضافي به هزينه توليد انرژي سيستمهايي كه اين آلاينده ها را توليد مي كنند اضافه مي شود. براي در نظر گرفتن اثرات مخرب آلاينده ها، تأثير آنها بر سلامتي بدن انسان مورد برر سي قرار گرفته است و براي محاسبه هزينه هاي ناشي از آن، هزينه درمان و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي ناشي از آلاينده ها در نظر گرفته شده است.


      حجم: 317 KB
      رمز: www.power2.ir
      تعداد صفحات: 11
      نوع فایل: pdf

      ما 81 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      پکیج جامع آموزش مهندسی برق 1

       

      پکیج جامع آموزش مهندسی برق با بیش از 20 ساعت فیلم آموزش فارسی

      خرید محصول +

      پکیج جامع آموزش مهندسی برق 2

       

      پکیج جامع آموزش مهندسی برق 2 با بیش از 15 ساعت فیلم آموزش فارسی

       خرید محصول + 

      نظرات شما

      mojtaba
      سلام لطفا برامنم نرم افزارو ايميل كنيد
      دانلود نرم افزار محاسبات سیم پ... ادامه مطلب
      مدیریت
      درود
      تشکر از شما
      توجه داشته باشید با کم کردن حجم ، کیفیت نیز کم خواهد شد .
      با این وجود این کار ا...
      فیلم آموزش کات اوت فیوز ادامه مطلب
      پشتیبانی
      با سلام
      این فایل مربوط به انجمن سایت بوده است که در حال حاظر غیر فعال می باشد.
      شاهین

      لینکش خر...
      سیگنال چیست؟ ادامه مطلب
      شاهین
      لینکش خرابه
      سیگنال چیست؟ ادامه مطلب
      خبرنامه
      با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب و محصولات منتشر شده باخبر شوید
      با کلیک بروی +1 از ما حمایت کنید